logo

Žádost o grant z O2

Jsme skupina mladých lidí, kteří se zajímají o přírodu. Tvoříme neorganizovanou skupinu a ke stejným problémům se stavíme různě. Naše pohledy na svět jsou ovlivněny našimi postoji (zoolog, IT technik, fyzioterapeut) a spolu s našimi kamarády s podobnými zájmy se snažíme zlepšovat přírodnní poměry v blízkosti našeho bydliště.

 

Členové týmu:

Kateřina Ondrušová

Vojtěch Ondruš

Marie Ostárková

 

Název projektu: Zpřístupnění a péče o výjimečnou, kulturně-vzdělávací, volnočasovou, přírodní lokalitu

 

Anotace projektu:

Projekt se zaměřuje na péči a zkvalitnění zhruba jednohektarové plochy s výjimečně zachovalou přírodní hodnotou v hospodářsky využívané oblasti v blízkosti města Hlučína. Cílem je její zpřístupnění pro širokou veřejnost a umožnění interakce mezi přírodou a člověkem. Získáním prostředků, které žádáme, chceme zvýšit potenciál a ekologickou stabilitu lokality, a zároveň podpořit její rekreačně-vzdělávací funkci.

 

Web: https://www.agrinostra.cz/

Popis výchozí situace

Vybraná lokalita se nachází v silně hospodářsky vytížené krajině na okraji Hlučína. Námi spravovaná ploška je posledním reliktem původního druhového složení, posledním ukazatelem na luční pestrost, která je jednak příjemnou oázou v jinak jednotvárné oblasti, jednak je i místem k poučení a pokochání se krásou naší původní přírody. V neposlední řadě nabízí útočiště živočichům, kteří byli zemědělskou činností značně omezeni, případně vyhubeni.

 

Popis projektu: V současné době je to již čtvrtý rok, co aktivně obhospodařujeme malou lokalitu na okraji Hlučína. Každý rok na vlastní náklady ručně sečeme vybrané plošky, kde monitorujeme měnící se druhové složení rostlin.

Naším cílem je poskytnout dostatečné útočiště všem živočichům a rostlinám, které jsou pro tuto oblast typické a zároveň jejich prostřednictvím ukázat lidem původní tvář okolní přírody. To vyžaduje obnovu původních lučních společenstev typických pro tuto lokalitu. Každoročně monitorujeme především činnost obojživelníků v malé tůňce, která je však nedostačující, a proto shledáváme žádoucím vybudovat ještě jednu tůň, která bude vhodnějším útočištěm pro místní na vodu vázané živočichy a rostliny.

S tím spjaté vytvoření naučné stezky a umožnění bohatšího využití lokality (lavička, studna, atd.) budou lidem z okolí zajímavou cestou rozšířeny obzory v oblasti biologie a zároveň bude umožněno přežití řadě druhů rostlin a živočichů. Naším záměrem je začít s instalací ptačích budek, abychom tak umožnili vhodné hnízdní podmínky pro dutinové hnízdiče typické pro danou oblast, kteří však byli nedostatkem refugií a změnou celkového stavu krajiny nuceni opustit tuto oblast.

V neposlední řadě bychom v dnešní technické době chtěli umožnit sledování této lokality pomocí web kamery na internetu, aby si na své přišel opravdu každý nadšenec přírody a mohl si zkontrolovat, jak "to tam žije".

 

Cíle projektu

1) Vytvoření naučné stezky, jež bude obsahovat šest naučných bodů napříč lokalitou a s popisem druhů rostlin a živočichů, které je možno na lokalitě spatřit a také s popisem rozmístění budek, zajímavostí apod. Instalaci jednoho krmítka pro ptáky a napáječky pro hmyz na místech vhodných k jejich pozorování. Pro odpočinek a monitoring bychom zde chtěli umístit dřevěnou lavičku, která bude příjemně doplňovat celkový vstřícný dojem. 

2)Vytvořit větší tůň jako bioareál vhodný pro hydrofilní faunu a flóru a upravit její břeh vhodnými rostlinami (původní druhy typické pro danou lokalitu)

3)  Vytvořit zimoviště pro obojživelníky v blízkosti tůně

4) Instalovat 13 budek různých velikostí s cílem poskytnout optimální hnízdní podmínky pro dutinové hnízdiče,sovy a netopýry.

5) Umístit na lokalitu webkameru tak, aby snímala nepřetržitě hlavní středovou oblast. Tento krok by mohl umožnit pozorování okolí tůně pomocí internetu studentům a zájemcům.

6)Vybudování pramene, jež bude zdrojem kvalitní vody jak pro lidi, tak pro místní faunu. Z vyprávění pamětníků je nám známo, že zde kdysi býval pramen, ke kterému si chodili pro vodu lidé ze širokému okolí.

 Z této lokality by se za několik let pečlivé údržby mohlo stát nejen útočiště pro řadu živočichů, ale pro svůj faunisticko-floristický potenciál také oblast navštěvovaná mnohými milovníky přírody.

 

Plocha se nachází na okraji města Hlučín, okres Opava.

 

Projekt, jehož je Think Big projekt součástí, je spojen s sečením a odkřovňování naší lokality. Naším snem je pravidelně minimálně dvakrát do roka séct celou plochu daného biotopu, v současné době je však dostačující séct námi vybrané plošky o celkové výměře cca 0,83ha, s tím souvisí i odklizení a likvidace zkosené biomasy.  Dalším krokem je odkřovnění náletů hlohů a trnek, které se invazivně rozrůstají ze středu plošky a vytlačují všechny ostatní druhy rostlin. Tento větší projekt je zatím veden na naše vlastní náklady z naší vlastní iniciativy, avšak v průběhu letošního roku jsme si zažádali o dotace ministerstva životního prostředí z důvodu sečení a odkřovńování lokality. Hlavní idea tedy zůstává stejná - udržení a rozvinutí biodiverzity a poskytnutí informací biologii sympatizující veřejnosti. Tyto dva projekty spolu sice úzce souvisí, nicméně na sobě nejsou nijak závislé ani nedochází k jejich nežádoucímu prolínání.

 

Věkový rozsah cílové skupiny je silně neohraničen, z našeho pohledu je náš projekt určen všem nadšencům do přírody bez rozdílu věku :-)

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03