logo

Cíl činnosti

 

Cílem našeho sdružení je tvorba a ochrana krajiny a přírody a kulturního dědictví. Náplni naší práce je především péče o výjimečnou, zhruba dvouhektarovou lokalitu, která se nachází v hospodářsky využívané oblasti na okraji města Hlučína. Jedná se o důležité refugium pro živočichy (z ohrožených druhů např. rosnička zelená Hyla arborea) a místo výskytu rostlin na našem území původních, avšak stále méně se vyskytujících. Klademe velký důraz na to poskytnout dostatečné útočiště všem živočichům a rostlinám, které jsou pro tuto oblast typické a jejich prostřednictvím ukázat lidem původní tvář okolní přírody.

Naším cílem je zpřístupnit tuto lokalitu veřejnosti a umožnit tak interakci mezi přírodou a člověkem. Důraz klademe na používání původních odrůd rostlin a stromů a znovuobnovení původních přírodních lučních společenstev, která byla pro tuto oblast v minulosti typická. Získání finančních prostředků nám umožní zvýšit potenciál a ekologickou stabilitu lokality a zároveň podpořit její rekreačně-vzdělávací funkci. V závislosti na finanční podpoře také usilujeme o postupné rozšíření tohoto biotopu a upevnění jeho ekologické hodnoty.

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03