logo

O sdružení

Sdružení je dobrovolné, neziskové a nezávislé. Sdružuje členy, kteří mají společný zájem o ochranu přírody. Členové sdružení pocházejí z různých prostředí a mají různá povolání, nicméně všichni dohromady tvoříme vzájemně se doplňující skupinu a snažíme se svou činností zlepšovat přírodní poměry v blízkosti našeho bydliště.

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03