logo

Květnatá louka


    Vzpomínám si, jak jsem byla malá, u babičky kvetly louky a na nich kopretiny, zvonečky, petrklíče. 
Naší společnou myšlenkou je mít velkou květnatou louku, kde by všechno kvetlo a žilo. Bylo by tam hodně druhů lučních rostlin a lučních živočichů. 

    Když si uvědomíte, že louky je zvykem posekat během krátké doby v období května až června. V této době přijdou dospělí motýli o potravu z květů a jejich housenky o listy k žíru. Říkáte si, že stačí louku prostě nesekat?! Neposečená louka zase zaroste náletem dřevin a mohutnější rostliny potlačí ty jemnější. Výsledkem je porost, který opět nevyhovuje motýlům, protože zmizí mnoho lučních květin. Řešení je jiné. Část louky nesekat od července do července následujícího roku a zbytek louky posekat. V nesečené části mají motýli a další obyvatelé louky dostatek potravy a prostoru k rozmnožování a úkrytu k přezimování. Hmyz přežívá zimu v různých stádiích vývoje.


    Květnaté louky mají drahé pořizovací náklady, půda se musí připravit, poorat nebo porýt, odplevelit a potom zasít. Sejeme 1-2 g semen na 1 mpůdy, do 0,5cm hloubky, dost na plytko, pak stačí zaválcovat a máme 
0,5 cm hlíny hned. Kvalitní osivo s velkým zastoupením lučních rostlin, květin a lučních travin asi 10 %, nemíchat s žádným jiným travním semenem navíc.


    První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel. Sekáme při výšce asi 20 cm, aby se nezadusily klíčící rostliny.
    Druhý rok po výsevu louka kvete, sekáme 2–3x ročně pro zahuštění porostu, u motýlí louky pouze 1x ročně
a to jen po pásech nejlépe půlku posekat a druhou půlku až příští rok (první sekání
na konci květu kopretin). 
V dalších letech sekáme 1–3x ročně.

    Citace z Planta Naturalis
    Majda

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03